Angst, Angsten en Angststoornissen en voedingsanalyse


Angst, Angsten en Angststoornissen

De frequentie van angsten/angststoornissen in de bevolking is aanzienlijk, maar deze worden vaak niet herkend en blijven te weinig behandeld. De gevolgen kunnen zijn verhoogde morbiditeit en ernstige functiebeperking .

Naar schatting komen de sociale angststoornissen(SAD) voor tussen de 7 en 13 % ( de derde in rang qua frequentie van alle psychiatrische stoornissen ) . SAD heeft een aanzienlijke impact op de samenleving met inbegrip van de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de betrokkenen(Argyropoulos et al). Angst komt vaak voor in combinatie met depressie ( een nog vaker voorkomende psychiatrische stoornis ) .

Angst;SAD

Angst: Bent U vaak Angstig. Wat kan ik doen?

Voeding en angst:

Vele voedingsstoffen in ons voedsel zijn van invloed op angstig zijn . Aminozuren behoren hier zeker toe. Bepaalde mineralen / vitaminen en vetzuren kunnen ook van invloed zijn op angst . Voorbeelden zijn  magnesium en vitamine B6. Andere stoffen in de voeding zoals alcohol / nicotine / cafeïne / kruiden en hormonen kunnen eveneens angst beïnvloeden.

Giftige/toxische stoffen zoals organofosfaten ( meest gebruikte en giftige bestrijdingsmiddelen )kunnen ook angstigheid bevorderen.

Aminozuren beïnvloeden direct angst of via metabolieten zoals de neurotransmitters . De meeste geneesmiddelen die angst verminderen en op de markt zijn worden geacht te werken op dezelfde receptoren als voor de aminozuren of hun metabolieten. Sommige van deze geneesmiddelen zijn kunstmatige onnatuurlijke aminozuren :zoals bijvoorbeeld D-cycloserine .

De aminozuren met direct invloed op angsten zijn : GABA / glutamaat / taurine en acetylcholine .romoting

De aminozuren fenylalanine / tyrosine en tryptofaan hebben een indirecte invloed op angst , omdat ze de voorlopers zijn van de neurotransmitters dopamine / nor-adrenaline en serotonine . Tyrosine wordt ook omgezet in  de schildklierhormonen T4 en T3. T3 en T4 beïnvloeden ook angst. Tryptofaan wordt omgezet in serotonine , dat weer omgezet kan worden in melatonine . Melatonine beïnvloedt ook angst. Vooral bij stress kan tryptofaan ook worden omgezet in stoffen zoals kynurenine en quinolinezuur die angsten kunnen bevorderen.

Andere aminozuren zoals arginine en lysine kunnen ook angst beïnvloeden maar het mechanisme is nog onbekend.

Meestal zijn de aminozuren die angst verminderen remmende neurotransmitters. Aminozuren die angst bevorderen exciterende ( prikkelende)  neurotransmitters.

Analyse voeding bij personen met vaak angst via laboratoriumanalyse:

Op basis van de analyse is het mogelijk om de specifieke abnormale waarden in een persoon met angst bepalen . Aangepaste dieet veranderingen en suppletie met ontbrekende of sub- optimale niveaus van voedingsstoffen zal de fysiologie helpen om angst te verminderen. Verder bevordert dit een meer optimale gezondheid en ten slotte is er minder behoefte aan onnatuurlijke farmaceutische producten die aanzienlijke bijwerkingen kunnen hebben. Besluit U van ons gebruik te maken dan kunt ons telefonisch bereiken via op 30-2871492 of 0622786920.