Depressie ?:BLUE MONDAY 19-1-2015


Topdag voor depressie: maandag 19-1-2015:

Blue Monday, 19-1-2015 op Televisie:

Op de televisie was dit in Nederland een belangrijk aandachtspunt.  Op deze dag van het jaar worden het hoogste aantal  mensen waargenomen die depressief zijn volgens diverse auteurs. Men kan stellen dat depressie de afwezigheid  van zich goed voelen is. Martijn van Nieuwkerk gaf tegengas door ook duidelijk positieve punten in zijn programma mee te nemen. Merkwaardig is dit gebeuren immers de kortste dag is al 4 weken terug met op de derde maandag van December als hoogtepunt voor het electriciteitsverbruik van het jaar omdat we dan langer licht nodig hebben op het werk en in het huishouden.

dia6

Depressie ?

Depressie en Voeding:

Goede voeding is zeer belangrijk om onnodige depressies te vermijden of te behandelen. Huisartsen schrijven eerder geneesmiddelen voor mede omdat zij meestal te weinig van voeding afweten. Dit heeft ertoe geleid dat de tweede kamer een voedings nota heeft aangenomen waarbij alle artsen maar speciaal die van de eerste lijn(huisartsen) meer met voeding moeten gaan doen. Helaas gebeurt er nagenoeg niets. Belangrijke geneesmiddelen zoals seroxat proberen hetzelfde te doen door serotonine tekort tegen te gaan. Het is een re-uptake inhibitor, waardoor serotonine niet in de zenuwcellen kan terugkomen. Daardoor wordt het tekort in de zenuwcellen groter en werkt het geneesmiddel na verloop van tijd niet meer zoals zou moeten. Serotonine wordt gevormd uit het essentiële aminozuur tryptofaan.  Heeft men een tryptofaan tekort of is de omzetting naar serotonine vermindert dan kan er een tekort aan serotonine ontstaan. Via de voedingsaanpak van Health Diagnostics onder Depressie kan men nagaan wat er niet goed is aan tryptofaan en serotonine spiegels. Ziet men wat er niet goed is dan is aanpassing te realiseren. Uiteraard is serotonine niet de enige factor van belang bij depressies en zijn er meerdere voedingsoorzaken bij depressie die men kan vaststellen. Bij Vital Health Diagnostics kan men laten uitzoeken welke voedingsfactoren mede de oorzaak van depressie zijn waardoor een optimale ondersteuning van de therapie kan plaatsvinden.