Supplementen van Vitaminen en Mineralen: Geldverspilling ?


Supplementen van Vitamine en mineralen:

Geldverspilling? In het NTVG werd door specialisten van Het Academisch ziekenhuis van Utrecht aangegeven dat supplementen van vitaminen en mineralen geldverspilling zijn. Dit onder verwijzing van een artikel uit Annals of internal Medicine: Volume 159 van 17-12-2013, pagina 851-852 Ofschoon de auteurs noemen dat het beschikbare bewijs positieve effecten op de gezondheid niet uitsluit is hun conclusie dat ze geloven dat het innemen van vitamine en mineralen supplementen geldverspilling is voor volwassenen die goed gevoed zijn. Ook kan men de indruk krijgen dat zij vinden dat verder onderzoek niet meer nodig is omdat alle door hen genoemde onderzoeken duidelijk hebben aangetoond dat er geen verder onderzoek meer nodig is. Dit klopt niet: -De meeste mensen zijn niet goed gevoed, zeker kwantitatief niet. Dit is eenvoudig zelf na te gaan via de website van de WHF (World Health Foundation). Via het dieet programma kan men een of meerdere dagen zijn eigen dieet invoeren en zien wat er mankeert: www.worldhealthfoundation.info

Kwaliteit Onderzoeken:

Veel van de door de auteurs genoemde voorbeelden zijn slecht op gezette onderzoeken want men heeft de verkeerde supplementen gebruikt. Enkele voorbeelden zijn:                                                                                                                                                                                                                                                                  -In de genoemde onderzoeken wordt geen of te weinig rekening gehouden met het feit dat iedereen zijn eigen behoefte heeft aan vitaminen en mineralen.                                                                                                                                                                                                                                                                       -Bij vitamine E gebruikte men meestal een niet natuurlijke vorm van vitamine in de supplementen, maar werd een mengsel van links en rechtsdraaiende vorm van vitamine E gebruikt, terwijl in de natuur alleen de D vorm voorkomt. Verder is de D-vorm slechts een van de 8 vormen van vitamine E die in de natuur voorkomen. Bij hoeveelheden van meer dan 200 IU per dag kan dit problemen geven.                                                                -Het β-caroteen dat vaak gebruikt wordt is niet het natuurlijke maar een chemisch product en de voeding bevat net als bij vitamine  E vele andere carotenoïden. Door er maar een van de vele te geven kan er een onbalans ontstaan.                                                                                                                      -Een van de veel voorkomende fouten bij deze onderzoeken is dat men de controle groep ook informeert met als gevolg dat die ook ongeveer dezelfde producten als in het echte supplement groep gaan gebruiken. Dan hebben beide groepen profijt maar dan is er minder (significant) verschil.

Bovenstaande is zeker geen reden om met onderzoeken te stoppen.

Als persoon kan men zoeken naar:

-goede supplementen die niet gebruik maken van de verkeerde supplementen

-Zijn voeding te verbeteren zoals bij voorbeeld via www.worldhealthfoundation.info

-Een Check-up te doen om na te gaan welke supplementen eventueel nodig zijn zodat een gericht gebruik kan worden gerealiseerd.