Voedingsbeleid, Rapport 31532


Rapport Voedingsbeleid, Tweede kamer vergaderjaar 2007-2008, 31532

Het ministerie van volksgezondheid en het ministerie van Landbouw hebben in 2008 een interessant rapport gemaakt over het voedingsbeleid in Nederland. Dit rapport over voedingsbeleid is na discussie door de tweede kamer goedgekeurd. In dit rapport( onder ander pagina 38) wordt met name genoemd dat dat alle artsen meer aan voeding moeten doen en wel speciaal binnen de eerste lijn. Ook is er voldoende aandacht nodig voor voeding in opleidingen gezondheidszorg (1e, 2e, 3e Lijn). Men zou dan verwachten dat het ministerie of de beide ministeries gezamenlijk het nodige zullen gaan doen om dit te realiseren. Helaas gebeurt dit veel te weinig.

Minister Klink Voedingsbeleid

Minister Klink Volksgezondheid Presentatie Voedingsbeleid

TWEEDE KAMER Voedingsbeleid

Tweede Kamer ; Rapport Voedingsbeleid 31532 vergaderjaar 2007-2008

Zo heeft de huidige minister van volksgezondheid Schippers hierover naar de AVMV in een brief bericht dat de artsen dit zelf maar moeten regelen. Een onbegrijpelijke stellingname daar artsen dit niet zomaar zelf regelen. Daar is een minister voor nodig die inhoud moet geven aan  het door de Tweede Kamer  aangenomen rapport over voedingsbeleid. Het helaas zo is dat artsen in hun opleiding nauwelijks iets over voeding meekrijgen: hooguit enkele uren op een studie van meer dan 6 jaar. Het is van hen dan ook niet te verwachten dat ervoldoende activiteiten komen om dit onderdeel van het voedingsbeleid vorm te geven.                                                                                                                                                                                                                                                        Dit is zeer droevig daar voeding een grote rol heeft bij veel ziektebeelden en dat artsen daar op dit moment vaak niet goed raad mee weten. De wetenschappelijk onderbouwing van voeding wordt steeds steviger doordat het aantal wetenschappelijke artikelen over voeding en voedingsfactoren steeds uitgebreider wordt. Zo steeg het aantal artikelen over  (Nutrition)  in PubMed  van 1983  in 1980 naar 13155 in 2010. In 2014 was dit per 1-11-2014 reeds 21.351 met totaal 303021 artikelen.

groenten

Groenten zijn een belangrijk onderdeel gezonde voeding met hoge nutrientdichtheid

 

Effecten op Gezondheid, Maatschappij en Economie:

Door de voeding te betrekken in de artsenpraktijk (Rapport Voedingsbeleid) kunnen heel veel voordelen worden behaald. Dat zijn een betere zorg voor de patiënt die gemiddeld veel gezonder kan worden met minder zorgkosten voor de maatschappij. Dit is zeer belangrijk omdat volgens recente berichtgeving van het ministerie van volksgezondheid verwacht wordt  dat de zorgkosten van nu 10-12% van het totale Nederlandse inkomen in 2040 zullen stijgen naar 30% van het totale inkomen in Nederland. Hoe moeten de meeste mensen dit opbrengen als hun inkomen grotendeels naar de zorg gaat?

Gezond Fruit met hoge nutrientdichtheid

Gezond Fruit met hoge nutrientdichtheid

Aanvulling door Vital Health Diagnostics:

Mede als gevolg hiervan heeft Vital Health Diagnostics besloten om in aanvulling op het veel te beperkte deel dat nu door de artsen wordt verzorgd adviezen te geven die in individuele gevallen een oplossing kan bieden. Deze aanvullende zorg wordt op dit moment niet door zorgverzekeraars vergoed. Uiteraard staan wij open om hierover met verzekeraars van gedachten te wisselen.