Depressie, voedingsanalyse ?


De frequentie van depressie in de bevolking is aanzienlijk, maar wordt vaak niet als zodanig herkend en daardoor te weinig behandeld. De gevolgen kunnen zijn verhoogde morbiditeit en ernstige functiebeperking. Vaak worden antidepressiva voorgeschreven, waarbij men de voordelen moet afwegen tegen de nadelen oftewel de bijwerkingen.

Depressie komt vaak voor en staat hoog in de rang qua frequentie van alle psychiatrische stoornissen. Depressie heeft een sterke impact op de samenleving. De persoonlijke en professionele ontwikkeling van de betrokkenen wordt geremd. Naast depressie ziet men ook vaak angsten. Depressie is ook een risicofactor voor hart en vaatziekten.

Depressie Serotonine

Serotonine aanmaak uit tryptofaan en gebruik

Depressie en voeding:

Vele voedingsstoffen in ons voedsel zijn van invloed op depressie. In de jaren 90 van de vorige eeuw was het aantal wetenschappelijke artikelen op dit gebied in 8 jaar tijd verdubbeld van 164 naar 330. Bepaalde sporenelementen en mineralen / vitaminen zoals A, C, B vitaminen en essentiële vetzuren hebben invloed op depressie. Aminozuren zoals tryptofaan, fenylalanine en tyrosine zijn erg belangrijk. Deze aminozuren beïnvloeden depressie vooral via metabolieten zoals de neurotransmitters. Geneesmiddelen die depressie verminderen en op de markt zijn, worden geacht te werken op de receptoren van de neurotransmitters. Ook worden deze neurotransmitters wel biologische aminen genoemd. Sommige van deze geneesmiddelen zijn kunstmatige stoffen die bij voorbeeld de heropname van serotonine remmen. De reserve voorraad van serotonine dat uit het aminozuur tryptofaan wordt gemaakt kan daardoor afnemen.

De aminozuren fenylalanine / tyrosine en tryptofaan hebben een indirecte invloed op depressie, omdat ze de voorlopers zijn van de neurotransmitters dopamine / noradrenaline en serotonine. Tyrosine wordt omgezet in dopamine, vervolgens in noradrenaline( hierbij zijn onder andere Koper en Vitamine C nodig) en tenslotte via methylering in adrenaline. De schildklierhormonen T4 en T3 worden ook uit tyrosine gemaakt. Is er een tekort aan schildklierhormoon dan is een van de 8 belangrijkste verschijnselen depressie. Bij voedsel allergie kan ook depressie ontstaan.

Op basis van de analyse is het mogelijk om de specifieke abnormale waarden in een persoon met depressie te bepalen. Een aangepast dieet en suppletie met ontbrekende of sub- optimale niveaus van voedingsstoffen en neurotransmitters zal de fysiologie helpen om depressie te verminderen. Veel geneesmiddelen geven maar een beperkte daling van depressie volgens de internationaal gebruikte Hamilton schaal. Tryptofaan dat wordt omgezet in serotonine, geeft gemiddeld een veel grotere daling op deze Hamilton schaal.

Depressie Hamilton scale tryptofaan

Hoe hoger tryptofaan hoe lager de depressie score op de Hamilton schaal.
Tryptofaan is nodig om serotonine te maken

 

Verder bevordert deze voedingsaanpak een meer optimale gezondheid en ten slotte is er minder behoefte aan onnatuurlijke farmaceutische producten die aanzienlijke bijwerkingen kunnen hebben. Besluit U van ons gebruik te maken dan kunt ons telefonisch bereiken via op 30-2871492 of 0622786920[1].