Gezond? Wat is uw gezondheid? Check-up


OPTIMALE GEZONDHEID: PROGRAMMA en CHECK-UP.

Gezondheid komt nu meestal zoals het is. Ook al voelt men zich  gezond toch heeft bijna iedereen wel een aantal kleine verschijnselen/ongemakken die niet passen bij optimaal gezond zijn en is over het risico dat later iets gebeurt te weinig bekend.

Vital Health Diagnostics bestudeert al meer dan 40 jaar de Wetenschappelijke literatuur op het gebied van gezond zijn en preventie van ziekten.Een goed overzicht van de wetenschappelijke literatuur inzake de relatie voeding, essentiële nutriënten en de preventie/behandeling van ziekten (lichamelijk en psychisch) wordt gegeven in de boeken van Prof. M. Werbach: Nutritional influences on (Mental)Illness.

Gezondheid

Prof. M. Werbach: Nutritional influences on (Mental)Illness.

Het is gebleken dat voeding en essentiële nutriënten verreweg de belangrijkste beïnvloedbare factoren zijn die bepalen of de mens gezond is  Uiteraard is voor goede gezondheid ook belangrijk het vermijden van gevaarlijke stoffen en verstandige lichaamsbeweging. Voor een goed inzicht in de relatie gezondheid en essentiële nutriënten is de volgende curve belangrijk:    

curve optimaal gezond

Relatie Gezondheid en hoeveelheid essentiële nutriënt

Bij deze curve valt op dat onder het niveau van de  aanbevolen dagelijkse hoeveelheden(ADH’s) zich duidelijke verschijnselen van een tekort kunnen ontwikkelen. Dat is ook het doel van deze normen, namelijk het beschermen van de bevolking tegen duidelijke tekorten. Wilt u een optimale gezondheid bereiken dan zijn meestal grotere hoeveelheden nodig. Direct boven het gebied met tekorten  is er een zone met vage klachten, zoals moeheid, hoofdpijn, verminderde energie etc. Tegen het gebied van optimaal gezond zijn is er nog een gebied zonder klachten, maar met een hoger risico om in de toekomst een (chronische) ziekte te ontwikkelen. Dan komt het gebied van optimale gezondheid: het ideale gebied voor gezond zijn. Boven het gebied van de optimale gezondheid worden de meeste  nutriënten, eerst via verhoogde risico’s, dan met vage klachten als moeheid, tenslotte toxisch. Een voordeel is dat sommige stoffen, zoals vitamine C en E, een breed optimaal gebied voor gezondheid hebben. Andere stoffen, zoals vitamine A, D, ijzer, calcium, fosfor en selenium, hebben een  smal optimaal gebied voor gezondheid. De optimale waarden zijn niet voor iedereen hetzelfde. De belangrijkste oorzaak hiervan is de zogenaamde biochemische individualiteit[i], waardoor de behoefte bij niet zieke mensen al reeds tot een factor 10 kan verschillen.

Alhoewel iedereen er van binnen anders uitziet, zijn deze verschillen nagenoeg niet aan de buitenkant zichtbaar. De enige manier om dit te weten is meten en testen. Ook kunnen essentiële nutriënten elkaars behoefte beïnvloeden zowel in positieve als negatieve zin.      Stress, spanning, een operatieve ingreep en blootstelling aan giftige stoffen verhogen heel vaak de behoefte aan essentiële nutriënten.                                                                          Echter, niet essentiële stoffen met een belangrijke functie in het lichaam zoals glutathion kunnen bij sommige mensen door de biochemische individualiteit en door bovengenoemde omstandigheden ook essentieel voor gezond zijn. Ook hier: meten is weten door laboratorium testen.

De metingen helpen de zwakke punten op te sporen die op de specifieke situatie van de onderzochte van toepassing zijn. Op basis van deze gegevens is door aanpassing in de voeding en eventuele suppletie de situatie te verbeteren.

Voor wie is een dergelijk onderzoek naar gezondheid zinvol:

 · Voor mensen die gezond willen blijven.

 · Voor mensen die hun gezondheid willen verbeteren.

 · Voor mensen met een drukke/verantwoordelijke baan/tijdsbesteding.

 · Voor (top)sporters.

 · Voor mensen die hun toekomstige kinderen het beste willen meegeven (onderzoek van zowel man als vrouw meer dan 4 maanden voor conceptie).

 · Voor mensen met vage klachten, gebrek aan energie, bepaalde ziekten.

Check-up en afspraak:

Omdat er minstens 40 essentiële nutriënten zijn en omdat risicofactoren worden meegenomen zijn alle onderzoeken om gezond zijn te meten aardig uitgebreid. Als basis dient het basispakket, naast een optimaal pakket, een  beperkter economisch pakket of nog beter uw eigen toevoeging van persoonlijke wensen.

U kunt eenvoudig een afspraak maken via 030-2871492 of 0622786920. Ook kunt U naar Afspraak gaan.


 

[i] Deze term werd in de jaren 50-60 voor het eerst beschreven door de arts Roger Williams. In 2002 werd dit door een wetenschappelijke publicatie van Bruce Ames nader uitgewerkt:                                                                                                      Format

Apply

Choose Destination

Create File

E-mail

Order articles

Add to My Bibliography

Generate a file for use with external citation management software.

Create File

Abstract

As many as one-third of mutations in a gene result in the corresponding enzyme having an increased Michaelis constant, or K(m), (decreased binding affinity) for a coenzyme, resulting in a lower rate of reaction. About 50 human genetic dis-eases due to defective enzymes can be remedied or ameliorated by the administration of high doses of the vitamin component of the corresponding coenzyme, which at least partially restores enzymatic activity. Several single-nucleotide polymorphisms, in which the variant amino acid reduces coenzyme binding and thus enzymatic activity, are likely to be remediable by raising cellular concentrations of the cofactor through high-dose vitamin therapy. Some examples include the alanine-to-valine substitution at codon 222 (Ala222–>Val) [DNA: C-to-T substitution at nucleo-tide 677 (677C–>T)] in methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH) and the cofactor FAD (in relation to cardiovascular disease, migraines, and rages), the Pro187–>Ser (DNA: 609C–>T) mutation in NAD(P):quinone oxidoreductase 1 [NAD(P)H dehy-drogenase (quinone)] and FAD (in relation to cancer), the Ala44–>Gly (DNA: 131C–>G) mutation in glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase and NADP (in relation to favism and hemolytic anemia), and the Glu487–>Lys mutation (present in one-half of Asians) in aldehyde dehydrogenase (NAD + ) and NAD (in relation to alcohol intolerance, Alzheimer disease, and cancer).