Hart en vaatziekten


Hart en vaatziekten

Hart en Vaatziekten: Belangrijke risicofactoren

hart en vaatziekten

Hart en vaatziekten: Risicofactoren in rood. In wit tekorten risicofactor.

Hart en Vaatziekten:

Hart en vaatziekten vormen nog steeds een serieus probleem voor de gezondheid van vele mensen. Enerzijds kan er vaak plotseling een hartaanval ontstaan. Dit risico op een hartaanval is te verlagen door de bekende risicofactoren te reduceren. Uw arts kan u hierbij helpen. Deze bekende factoren geven maar een beperkte verlaging van uw risico op hart en vaatziekten.  Veel minder bekend is dat in de voeding nog veel meer factoren zijn die het risico op hart en vaatziekten kunnen verhogen of verlagen. Dit zijn er veel meer en de effecten ervan zijn minstens even groot. Helaas weten de meeste artsen hier nog te weinig van, omdat dit niet wordt meegenomen in hun opleiding tot arts. Belangrijke voedingsstoffen waarvan bij een tekort het risico verhoogd is, zijn bij voorbeeld de mineralen / sporenelementen magnesium, kalium, koper en selenium. Verder ook vele vitaminen zoals bij voorbeeld de meeste B vitaminen, vitamine C, D, E, K, aminozuren zoals taurine, arginine en essentiële vetzuren. Van een essentiële voedingsstof moet men ook niet teveel hebben. Ook dit zien we bij hart en vaatziekten. Zo zijn bij de huidige voeding soms een teveel aan calcium, natrium (zout) en ijzer van belang. In deze situatie is een lagere inname gewenst. Dit gaat ook op bij alle bekende en minder bekende risicofactoren waaronder die in de voeding, die ook kunnen worden bekeken. Zo kan stress een extra verlies aan magnesium geven. Bij depressies die ook door de voeding gunstig  kunnen worden beïnvloed is er ook een verhoogd risico op hart en vaatziekten.

Deze essentiële voedingsstoffen zijn ook belangrijk bij andere vormen van Hart en vaatziekten. Zo kan magnesium  het effect van een onregelmatige hartslag (hartritmestoornissen/aritmie) tegengaan en de bloeddruk verlagen. Is er sprake van een herseninfarct of is het risico hierop verhoogd dan kan de juiste optimale voeding ook belangrijk zijn. Voorafgaande aan een herseninfarct zijn er vaak verschijnselen met kortdurende uitvalverschijnselen,  ook wel Voorbijgaande Ischemische Aanval (VIA) oftewel in het engels Transient Ischaemic Attack (TIA)  genoemd waarbij de voeding ook een rol  speelt.

Hart en vaatziekten

Hart en vaatziekten: Gezondheids screening

Gebruikt u geneesmiddelen  voor hart en vaatziekten die bijwerkingen geven en weet uw arts niets of weinig om die te verhelpen,   dan kan een voedings analyse in een aantal situaties ook een uitkomst bieden. Als voorbeeld kan genoemd worden spierklachten bij gebruik van statines om de cholesterol spiegels te verlagen. Zijn er klachten bij gebruik van bloeddruk verlagende middelen dan kan bekeken worden of voeding een mogelijkheid is om  ook de gewenste bloeddruk verlaging te bereiken. Volgens de wetenschappelijke literatuur kan met voeding in principe dezelfde verlaging in bloeddruk worden bereikt als met geneesmiddelen.  Uiteraard gaan wij ook niet uw geneesmiddelen gebruik aanpassen, dat kan alleen uw arts. Tot overleg zijn wij uiteraard gaarne bereid.

Onderzoek Hart en vaatziekten of Check-up:

Besluit U van ons gebruik te maken bij klachten of om risico’s verder te verminderen dan kunt ons telefonisch bereiken via op 30-2871492 of 0622786920 en een afspraak maken voor een onderzoek.