Health Diagnostics: Wie zijn wij?


Vital Health Diagnostics is een organisatie die in aanvulling op artsen voedingsadviezen geeft om de gezondheidstoestand van mensen te verbeteren.  Artsen komen hier helaas te weinig aan toe. Hiertoe maakt Health Diagnostics gebruik van de wetenschappelijke literatuur.

Prof.M.R. Werbach geeft hierover een goed beeld in zijn boeken:

Health Diagnostics:Nutritional Influences on  illness

Health Diagnostics maakt gebruik van deze literatuur van Werbach

Analyse gezondheid bij Health Diagnostics:

Voor een goede analyse maakt Health Diagnostics  gebruik van de WHL (World Health Laboratory) ook wel genoemd het Europees Laboratorium voor Nutriënten (ELN) Het ELN  is een laboratorium dat gespecialiseerd is in het vaststellen van de voedingstoestand van patiënten en van (ogenschijnlijk) gezonde personen.
Door de samenwerking van het ELN met artsen, ziekenhuizen en wetenschappelijke instituten over de hele wereld, worden nieuwe testen ontwikkeld en bestaande testen geoptimaliseerd of vervangen. Een belangrijke bijdrage hierin zijn de congressen die het ELN regelmatig organiseert en waaraan Health Diagnostics meewerkte.

Health Diagnostics: Status Nutriënten

(Essentiële) voedingsstoffen, zoals vitaminen, (spoor)elementen, aminozuren en (essentiële) vetzuren zijn belangrijke factoren in de biochemie van ons lichaam. Veel vitaminen en (spoor)elementen vervullen bijvoorbeeld een rol als cofactor van specifieke enzymen. Bij onvoldoende aanwezigheid van zo’n cofactor kunnen de omzettingen waarvoor deze enzymen nodig zijn niet goed verlopen, waardoor lichaamsprocessen verstoord raken en uiteindelijk klachten/ziekte zullen ontstaan.

Health Diagnostics beschikt over een meer 40 jaar ervaring in de relatie voeding en gezondheid en volgt de wetenschappelijke ontwikkelingen nauwkeurig.