Moeheid, Vermoeidheidsyndroom, CVS, ME


Moeheid of moe zijn heeft zeker in het begin een signaalfunctie. Er is iets mis. Het kan een gezonde waarschuwing zijn dat men teveel doet en dat even rust nodig is. Het kan ook betekenen dat er een onderliggende ziekte is. Meestal gaat de arts dan na welke onderliggende ziektebeelden de oorzaak van  de moeheid kunnen zijn. Vaak worden ook enkele voedingsoorzaken meegenomen zoals ijzertekort.

Moeheid moe vrouw

Moeheid: Moe is moe

 

Moeheid, voeding en toxische invloeden:

De voeding kent echter nog vele andere mogelijke oorzaken. Vele van de meer dan 40 essentiële voedingsstoffen geven bij een tekort moeheid.  Omgekeerd kan moeheid ontstaan bij een teveel. Alle essentiële voedingsstoffen worden namelijk toxisch bij een teveel. Het is ook mogelijk dat een teveel van toxische stoffen de (mede) oorzaak is van de moeheid zoals bij voorbeeld een teveel aan lood, cadmium of andere toxische stof.

Moeheid man

Moeheid: Pa is moe

Het is moeilijk om de precieze oorzaak te vinden, alleen al door de vele mogelijkheden. Ook kan er meer dan een oorzaak van moeheid zijn. Analyse van de mogelijke oorzaken is nuttig. Laboratoriumonderzoek van de essentiële nutriënten en/of toxische stoffen is hierbij een belangrijk onderdeel.

De energievoorziening in het menselijk lichaam is afhankelijk van de biochemische processen die dit mogelijk maken. De zogenaamde citroenzuurcyclus[1] is hierbij belangrijk en bij verminderde functie hiervan kan moeheid optreden. De B vitaminen en magnesium zijn hierbij zeer belangrijk ter stimulering. Daarnaast nog meer nutriënten zoals CoQ-10 en carnitine. Het schildklierhormoon stimuleert eveneens het energie niveau waarbij het vrije hormoon FT3 het belangrijkste is. Echter het RT3 doet het omgekeerde. Een teveel aan wijnsteenzuur remt de citroenzuurcyclus.

Moeheid, chronisch vermoeidheidssyndroom en ME:

Zijn er naast de moeheid nog andere klachten zoals pijnen dan is er meestal tevens sprake van een ontstekingsproces. Bij deze vorm van moeheid spreekt dan wel over een chronisch vermoeidheidssyndroom of ook wel ME. Deze vormen zijn veel moeilijker te behandelen. Het onderliggende ontstekingsproces dat mogelijk door virussen of andere ziektekiemen is veroorzaakt moet dan ook behandeld worden. Bij virussen kan het nuttig om na te gaan in hoeverre deze het immuunsysteem hebben aangetast.

Besluit U van ons gebruik te maken dan kunt ons telefonisch bereiken via op 30-2871492 of 0622786920[2].