Insuline resistentie / HOMA-IR


  Insuline Resistentie en HOMA-IR:

Insuline is een hormoon dat het transport van glucose uit het bloed in cellen zoals spieren, vetweefsel en lever vergemakkelijkt. In reactie op een verhoogde bloedsuikerspiegel na een maaltijd, maakt de alvleesklier insuline vrij voor uitscheiding  in het bloed. Als insuline resistentie optreedt, is de normale hoeveelheid uitgescheiden insuline onvoldoende om voldoende  glucose te leveren aan de cellen in het lichaam. De pancreas reageert hierop door haar productie van insuline te verhogen om toch voldoende  glucose aan de cellen te leveren.

Recent is er een nieuwe gevoelige bloedtest de HOMA-IR (Homeostasis Model of Assessment – Insulin Resistance) om de insuline resistentie te meten. Om de HOMA-IR waarde te berekenen is bepaling van insuline en glucose in bloed nodig, waarvoor men nuchter dient te zijn. Normale waarden van de HOMA-IR zijn kleiner dan 2.3. Neemt men het risico van metabool syndroom mee dan worden de normale waarden kleiner dan 1.8. 

HOMA

HOMA iets minder eenvoudig

Volgens de Internationale Diabetes Federatie is de definitie van metabool syndroom als volgt. De aanwezigheid van3 of meer van de volgende risico facturen:

-Heupomtrek >= 102 cm bij mannen en >= 88 cm bij vrouwen of BMI >=30 kg/m²

-Triglyceriden > 1.7 mmol/l.

-HDL-cholesterol < 1.03 mmol/l bij mannen en < 1.29 mmol/l bij vrouwen.

-Bloeddruk >= 130/85 mmHg

-Nuchter bloedsuiker > 5.6 mmol/l of met diagnose diabetes.

Metabool syndroom wordt door Gerald Reaven, arts onderzoeker aan Stanford University, Californië Syndroom-X genoemd.

Insuline resistentie

Verbetering Insuline resistentie / Metaboolsyndroom

syndroom X

Metabool syndroom =Syndroom X

 

Bij Insuline resistentie komen hoge insuline waarden voor, obesitas / overgewicht, hypertensie / verhoogde bloeddruk, hyperlipemie / verhoogde bloedvetwaarden Ook bij zwangerschap en psychiatrische ziekte beelden zijn er  factoren die insulineresistentie kunnen creëren. Verder is er  een sterke relatie met diabetes type 2 en hart en vaatziekten. Recent onderzoek in de USA toonde aan dat 42% van alle hartaanvallen optreden bij insuline resistentie. De vaatwand schade / atherosclerose aan perifere bloedvaten van de benen (PAD) heeft een correlatie met de insuline resistentie gemeten met HOMA-IR.

Hoe hoger de HOMA-IR waarde hoe hoger het sterfte risico bij “normale” personen met een normaal gewicht(BMI < 25.2 kg/m²).

Insuline resistentie gemeten volgens de HOMA-IR  heeft een positieve correlatie met de CRP-HS waarden. Dit komt vermoedelijk door een chronisch ontstekingsproces aan de vaatwand. Een omgekeerde correlatie is er tussen insuline resistentie en Magnesium / vitamine D.