Werkwijze Health Diagnostics


Werkwijze: Inleiding

Voeding en voedingsfactoren hebben een grote invloed op onze gezondheid. Bij meer dan 100 ziektebeelden is dit belangrijk. De tweede kamer heeft een rapport goedgekeurd waarin is aangegeven dat de artsen en de eerste lijn veel meer met voeding moet gaan doen. Helaas gebeurt er nagenoeg niets. Bij Health Diagnostics geven wij een aanvulling op de bestaande werkwijzw om dit gemis te compenseren. Van de meest voorkomende ziekte beelden waar de invloed van voeding duidelijk is hebben wij onder de ziekten een beschrijving. Voor de overige  ziektebeelden kunt u direct contact opnemen om te bezien of onze aanpak zinvol kan zijn.

 

ziek

Werkwijze Gezondheid Ziek, een ziekte ? Gezond, meer gezond

 Werkwijze: Laboratorium

Met behulp van laboratorium onderzoek kunnen tekorten en verstoringen al in een vroeg stadium worden vastgesteld. Laboratoriumonderzoek kan zinvol zijn met het oog op:

* Het voorkomen van ziekten

* Het optimaliseren van de gezondheid

* Het komen tot een zo goed mogelijke diagnose en behandeling

 

Werkwijze: Afspraak voor gesprek

Samen met U gaan wij na wat het meest zinvol te doen is in uw situatie. Hiertoe maakt U eenvoudig een afspraak voor een gesprek (030-2871492 of 0622786920) en in goede samenwerking wordt nagegaan wat het meest zinvol is in uw specifieke situatie.  Meestal wordt direct hierna het benodigde bloed afgenomen.

 

Werkwijze: De testen

Voor het bepalen van de voedingstoestand/ het functioneren van de biochemische processen van patiënten biedt het ELN: www.europeanlaboratory.com  een heel scala aan testen aan. Een overzicht van de testen vindt u op het ELN opdrachtformulier, dat u via deze website kunt downloaden. Onder het menu ‘Labtesten’ vindt u informatie over de meest gangbare testen. Onder het menu ‘Informatie’ vindt u een aantal ziektebeelden uitgewerkt.

 

Werkwijze:Bespreken uitslagen

De uitslagen en een interpretatie ontvangt U nadat alle uitslagen bekend zijn. Vervolgens neemt U met ons contact op om deze te bespreken. Tijdens het gesprek gaan wij met U samen na wat het meest zinvol is om een verbetering te verkrijgen.