Ziek, Ziekte, andere oorzaken


Overige ziekten,

Bent U ziek, naast de reeds genoemde ziekte beelden( ga naar overzicht) zijn er nog tal van andere ziekte beelden waar voeding een rol speelt.

ziekte : nutritional influences on (mental) illness

Boeken met ziekte beelden van Werbach

Werbach geeft in zijn boeken naast die in het overzicht verder een beeld van deze ziekten:

 • -Acne
 • -Te hoog Alcohol gebruik, Alcolisme
 • -ALS
 • -Anemie
 • -Oedeem
 • -Auto immunziekten
 • -Astma
 • -Schimmel( Candida) infecties
 • -Carpaal Tunnel syndroom
 • -Oogziekten, Cataract, Glaucoma, Maculaire Degeneratie
 • -Constipatie, Diarhee
 • -Dysmeorrhea
 • -Epilepsie
 • -Ziekte van Chron
 • -Gal ziekten
 • -Jicht
 • -Gingivitis, Periodontale ziekte
 • -Hoor problemen, Tinnitus, Vertigo
 • -Hepatitis
 • -Herpes simplex, Herpes Zoster
 • -Hoofdpijn, Migraine
 • -Huidziekten, Psoriasis, Dermatitis, Eczeem
 • -Infertiliteit, Fertiliteit
 • -IBS
 • -Menopause, Menopausale Verschijnselen/Symptomen
 • -MS, Multiple Sclerose
 • -Myopathie
 • -Nierstenen
 • -Lupus
 • -Spier krampen
 • -Spier Dystrofie
 • -Neuropathie, Neuralgia
 • -Neuromusculaire Degeneratie
 • -Pijn
 • -Ziekte van Parkinson
 • -Ziekten tijdens zwangerschap
 • -Prementruele stoornissen
 • -Syndroom van Raynaud’s
 • -Scleroderma
 • -Purpura
 • -Verwondingen, sport blessures, wond heling
 • -Vitiligo
 • -Zweren van huid, darm en maag
 • -Agressie, Agressief gedrag
 • -Alcohol misbruik, Alcoholisme
 • -Eetstoornissen, Anorexia, Bilimea
 • -ADHD, Hyperactiviteit
 • -Biopolaire stoornissen
 • -Dementie, Alzheimer
 • -Slapeloosheid
 • Leer problemen
 • Obsessies
 • Premenstrueel syndroom
 • Schrizofenie
 • Dyskinesie
 • Tourette’s syndroom
 • Ziekte meerdere ziekte beelden volgen volgen

Naast de door Werbach genoemde problemen, die een beeld geven tot 1999 zijn er wetenschappelijk onderbouwde andere ziekte beelden waar voeding ook een rol speelt. De wetenschappelijk artikelen en publicaties over voeding en ziekte(n) nemen elk jaar enorm toe.Volgens Pubmed, de grootste data base van reguliere wetenschappelijke tijdschriften, zijn er onder Nutrition/diseases ( voeding/ziekten) per 14-4-2014  meer dan 280.000 wetenschappelijke artikelen.

Health Diagnostics tracht deze leemte op te vullen door aanvullend op de gebruikelijke benadering (meer gericht op medicijnen met vaak bijwerkingen of operaties) via een analyse samen met U de meest zinvolle voedingstesten uit te voeren. Hiertoe kunt U met ons een afspraak maken.